DKMS forårsmøde og generalforsamling

Forårsmødet i DKMS og generalforsamlingen finder sted den 23. februar 2018 fra kl 16.00. Mødet afholdes i Aud 1+2, Kløvervænget 6, Odense Universitetshospital indgang 93.

Temaet er: Behandling af Osteogenesis Imperfecta, men medicinske, kirurgiske og patients øjne

Programmet kan ses her: Program for forårsmøde DKMS 2018

Traditionen tro vil der være foredragskonkurrence.

Deadline for abstracts er fredag den 16 feb. Abstract til foredragskonkurrence kan sendes til tanja.sikjaer@gmail.com. Husk, at foredrag og præsentation kan være på dansk eller engelsk og skal vare maksimalt 5 minutter, hvorefter der vil være 2 minutter til spørgsmål. Abstracts: En A4-side max, font 11-12.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Støtte til knoglekursus i Oxford

Dansk Knoglemedicinsk Selskab (DKMS) støtter i 2018 medlemmers deltagelse i nedenfor nævnte kurser. DKMS støtter udgifter til transport, ophold og kursusgebyr med op til 5000 kr. Personer, som ønsker at komme i betragtning til et af kurserne, bedes fremsende en motiveret ansøgning på maks. ½ side til bestyrelsen (mail: janniehald@gmail.com). Prioriteringen af støtte vurderes efter relevans for ansøger. Såfremt DKMS modtager flere ansøgninger om kursusdeltagelse end selskabet tilbyder at sponsere, vil bestyrelsen prioritere yngre personers deltagelse, ansøgere bedes påføre alder i ansøgningen. Ansøgningsfrist til DKMS: se det enkelte kursus. Ved opnået støtte refunderer DKMS udgifter ved fremsendelse af regnskab og bilag til bestyrelsen.

“Osteoporosis and other metabolic bone diseases”, Oxford 26-28/3 2018 (læs mere: http://boneresearchsociety.org/meeting/brsosteo2018/). Motiveret ansøgning sendes til bestyrelsen senest 15/01 2018. (kursus målrettet klinikere indenfor kalkområdet)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Workshop

Vi er en gruppe under dansk Knoglemedicinsk selskab der ønsker at starte en årlig workshop, hvor der vil blive præsenteret forskning indenfor et bredt udsnit af knogleforskning i Danmark og i særdeleshed fremme samarbejdet imellem de forskellige grupper. Der vil således være et program med præsentationer, men også tid til at diskutere forskningsprojekter og forhåbentlige danne grobund for nye projekter.

Planen er at workshoppen skal dække alle facetter af knogleforskningen, indragende både basal- og klinisk forskning såsom endokrinologi, ortopædkirurgi, rheumatologi og odontologi.

1st Danish Bone Research Workshop
Tidspunkt: 2-4 feb. 2018
Sted: Sandbjerg Gods

Tilmeldelse og abstrakt deadline er den 15 nov. 2017

Se mere under fanen Workshop

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

OsteoNet 2017 – aflyst

OsteoNets temadag 2017 udsættes pga. store omstillinger landet over såsom sundhedsplatform og flytning.
Temadagen vender tilbage i 2018.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

The 1st annual Danish Bone Research Workshop

 

Til februar afholdes for første gang:

The 1st annual Danish Bone research Workshop

Workshoppen finder sted for Sandbjerg Gods fra den 2.-4. februar, mere information følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Udgivet i Møder | Kommentarer slået fra